Solicităm modificarea art. 283 al Codului Fiscal

Partidul Național Moldovenesc solicită autorităților modificarea Codului Fiscal pentru scutirea de impozitul pe bunuri imobiliare, veteranii de război și participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl.
În acest sens am adresat un demers oficial prin care menționăm operarea modificărilor la Codul Fiscal al Republicii Moldova în susținerea cetățenilor Republicii Moldova care au nevoie de sprijin. Mai exact, PNM solicită operarea modificărilor la art. 283, litera h), capitolul 5 al prezentului Cod.

În prezentul Cod Fiscal al Republicii Moldova, în articolul și alineatul menționat mai sus este prevăzut: „…persoanele cu dizabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afghanistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

PNM solicită modificarea acestei sintagme cu: „…participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi şi familiile participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate”.

Astfel va fi exclusă mențiunea ”persoanele cu dizabilități medii”, iar legislația se va aplica tuturor participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova, participanților la acțiunile de luptă din Afghanistan, participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, precum şi persoanelor supuse represiunilor şi ulterior reabilitate, indiferent de gradul de dizabilitate a acestora.

Această solicitare a fost înaintată către Președintele Republicii Moldova, dna Maia Sandu, către Președintele Parlamentului Republicii Moldova, dl Igor Grosu și către Prim-ministrul Republicii Moldova, dl Dorin Recean, pentru că anume aceștia sunt garanții unei echități sociale corespunzătoare în susţinerea persoanelor care necesită sprijinul statului, veteranilor de război, participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, cât şi victimelor represiunilor politice. Acești cetățeni au adus un aport esenţial în scopul apărării intereselor Republicii Moldova, fapt greu de contestat. Aceste persoane merită și trebuie scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.

Partidul Național Moldovenesc solicită includerea modificărilor la Codul Fiscal în susținerea cetățenilor Republicii Moldova care au nevoie de acest sprijin.