Programul Electoral al candidatului PNM, Dragoș Galbur, pentru alegerile locale din Chișinău

PROGRAM ELECTORAL 2023. VOTEAZĂ DRAGOȘ GALBUR!
Candidatul Partidului Național Moldovenesc pentru funcția de PRIMAR GENERAL al municipiului CHIȘINĂU

Sunt Dragoș Galbur și vreau să transform capitala noastră într-un spațiu unde inovația se împletește cu istoria, unde fiecare stradă și fiecare colț de oraș vibrează de energie și respect față de rădăcinile noastre.
Vreau un Chișinău care pulsează de viață modernă, dar unde fiecare piatră, fiecare clădire amintește de trecutul nostru. Chișinăul meu, Chișinăul nostru. Un loc unde tradiția întâlnește ziua de mâine.

MANIFEST PENTRU CHIȘINĂU MAI BUN

Modul în care vom dezvolta, construi și inova Chișinăul va fi ghidat de conceptul în care
tradiția întâlnește ziua de mâine. Cu fiecare proiect, cu fiecare inovație, vom avea grijă să nu
ne îndepărtăm de valorile și tradițiile care ne definesc.
Am planuri concrete, viziuni detaliate și determinarea de a pune Chișinău pe harta Europei ca
un oraș al progresului și tradiției îmbinate. Alătură-te acestei mișcări, fii parte din schimbarea
pe care o merităm cu toții. Pentru un Chișinău revitalizat, progresiv și fidel tradițiilor sale,
votează Dragoș Galbur!

MISIUNE

DEZVOLTARE DURABILĂ: Promovarea unei dezvoltări urbane durabile care să echilibreze creșterea și
modernizarea cu protecția mediului și conservarea patrimoniului istoric al Chișinăului.

INOVAȚIE ȘI TEHNOLOGIE: Transformarea Chișinăului într-un hub de inovație și tehnologie în Europa de Est, încurajând antreprenoriatul și investițiile, și implementând soluții tehnologice pentru a face administrația locală mai eficientă și accesibilă cetățenilor.

INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ: Crearea unui Chișinău incluziv, în care fiecare cetățean, indiferent de origine, statut sau venit, are acces egal la oportunități și servicii de calitate, și este implicat activ în luarea deciziilor care îl afectează.

TRADIȚIE ȘI CULTURĂ: Consolidarea poziției Chișinăului ca un centru cultural și istoric al Republicii Moldova, prin protejarea și promovarea patrimoniului său, sprijinirea inițiativelor culturale care reflectă moștenirea și istoria orașului.

CHIȘINĂU MAI BUN. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ

Prioritate: Sprijinirea dezvoltării economice durabile și a antreprenoriatului local.

 • Crearea de condiții favorabile pentru dezvoltarea start-upurilor și a afacerilor mici și mijlocii în oraș.
 • Promovarea inovației și tehnologiei pentru a atrage investiții în sectoarele de viitor.
 • Sprijinirea creării de locuri de muncă locale și dezvoltarea unei forțe de muncă calificată.
 • Implementarea unui program de promovare a turismului pentru a atrage turiști și investiții în industria ospitalității.

DIGITALIZAREA ȘI INOVAȚIA

Prioritate: Modernizarea administrației publice și facilitarea accesului la serviciile publice prin intermediul tehnologiei.

 • Dezvoltarea unui portal online pentru accesul facil al cetățenilor la absolute toate serviciile publice, informații și documente administrative.
 • Implementarea de soluții digitale pentru gestionarea eficientă a traficului, parcărilor și colectarea deșeurilor.
 • Promovarea tehnologiilor inteligente pentru a îmbunătăți siguranța publică și monitorizarea traficului.
 • Sprijinirea antreprenorilor locali în dezvoltarea de soluții inovatoare și digitale pentru a îmbunătăți viața în oraș.
 • Implementarea unui regim paperless în administrația publică locală, astfel ca peste 4 ani în primărie, preturi și agențiile din subordine să nu mai circule niciun document pe suport de hârtie.

EDUCAȚIE DE CALITATE

Prioritate: Dezvoltarea infrastructurii școlare și preșcolare.

 • Construirea de noi grădinițe și școli pentru a face față cererii crescute.
 • Redimensionarea claselor școlare pentru a asigura un număr optim de elevi în clasă.
 • Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor existente pentru a crea un mediu educațional de calitate.
 • Promovarea programelor educaționale inovatoare pentru a sprijini dezvoltarea elevilor.
 • Amenajarea sălilor și terenurilor sportive ale instituțiilor de învățământ pentru a facilita accesul tuturor tinerilor din comunitate la activitățile sportive.

SIGURANȚĂ PENTRU CETĂȚENI ȘI ANIMALE

Prioritate: Abordarea crizei animalelor fără adăpost și asigurarea siguranței cetățenilor.

 • Implementarea unui plan de prevenire a abandonului animalelor prin introducerea unui sistem gradual de sancționare (amenzi mai mari) pentru cei care le abandonează.
 • Extinderea programelor cipare și sterilizare a animalelor pentru a controla populația maidanezilor.
 • Crearea unui serviciu de intervenție rapidă pentru gestionarea animalelor agresive.
 • Dezvoltarea de spații sigure pentru animalele fără stăpân și promovarea programelor de conștientizare privind responsabilitatea față de acestea.
 • Promovarea unui program atractiv de adopție a animalelor fără adăpost.

REDAREA IDENTITĂȚII ORAȘULUI

Prioritate: Restaurarea identității culturale și eliminarea influenței sovietice.

 • Fondarea Muzeului Monumentelor Perioadei Sovietice. (în aer liber)
 • Mutarea monumentelor sovietice din Chișinău în muzee și înlocuirea acestora cu monumente care reflectă istoria și cultura națională.
 • Promovarea culturii și folclorului românesc în oraș prin evenimente culturale și artistice.
 • Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural existent pentru a-l face accesibil și a-l prezerva pentru viitoarele generații.
 • Sprijinirea comunităților locale pentru a-și dezvolta propriile inițiative culturale.

CULTURĂ ȘI GASTRONOMIE LOCALĂ

Prioritate: Promovarea culturii și gastronomiei locale.

 • Sprijinirea start-upurilor și afacerilor care susțin promovarea culturii și gastronomiei locale.
 • Dezvoltarea unui program de promovare a bucătăriei locale, dar și a bucătăriilor străine, luând exemple de la orașe precum Odesa.
 • Organizarea de festivaluri și evenimente culturale pentru a încuraja participarea comunității și promovarea tradițiilor locale.
 • Crearea unui târg permanent de produse locale pentru a susține producătorii locali și a încuraja consumul de produse locale.
 • Crearea unei zone permanente de street food.

PROTEJAREA SUBURBIILOR

Prioritate: Protejarea suburbilor de urbanizarea necontrolată.

 • Implementarea unui plan de dezvoltare urbană sustenabilă pentru a evita urbanizarea invazivă și necontrolată în suburbiile Chișinăului.
 • Sprijinirea localităților din jurul Chișinăului pentru a menține un mediu curat și ecologic pentru cetățeni, prin implementarea mecanismelor de sortare și prelucrare a deșeurilor.
 • Investiții în infrastructura suburbială pentru a asigura accesul facil la servicii și transport public de calitate.
 • Dezvoltarea de parcuri și spații verzi în suburbiile Chișinăului pentru a promova recreerea și a îmbunătăți calitatea vieții.

TRANSPORT PUBLIC EFICIENT

Prioritate: Îmbunătățirea serviciilor de transport public.

 • Modernizarea și extinderea rețelei de transport public pentru a asigura conectivitatea între toate cartierele și suburbii.
 • Creșterea soluțiilor de transport ecologic, precum autobuze electrice sau biciclete de închiriat.
 • Dezvoltarea reală a unui sistem de bilete și plăți electronice pentru a facilita accesul și utilizarea transportului public.
 • Lichidarea funcției de taxator în transportul public din Chișinău.
 • Creșterea frecvenței și regularității transportului public pentru a spori mobilitatea urbană.

FLUIDIZAREA TRAFICULUI ȘI PARCĂRI SUPRAETAJATE

Prioritate: Îmbunătățirea mobilității urbane și rezolvarea problemelor legate de trafic și parcări.

 • Dezvoltarea de soluții pentru fluidizarea traficului în oraș, inclusiv optimizarea semafoarelor și crearea de benzi dedicate pentru transportul public.
 • Construcția de parcări supraetajate la principalele intrări în oraș, pentru a facilita parcarea și a reduce congestia în centrul orașului.
 • Amenajarea de stații pentru transportul public la aceste parcări supraetajate, pentru a îmbunătăți accesul călătorilor la mijloacele de transport în comun și pentru a facilita călătoriile spre cartierele și centrul orașului.

SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI LUPTA ÎMPOTRIVA DEPENDENȚELOR

Prioritate: Consolidarea centrelor de sănătate mintală și oferirea suportului pentru familiile și persoanele afectate de dependențe.

 • Dezvoltarea centrelor de sănătate mintală și de reabilitare pentru a oferi o îngrijire adecvată persoanelor cu probleme de sănătate mintală, dependențe de droguri, alcool și jocuri de noroc.
 • Crearea de programe educaționale și de prevenire a dependențelor în școli și comunități pentru a reduce numărul persoanelor afectate de aceste probleme.
 • Furnizarea de sprijin psihologic și consiliere pentru familiile și persoanele afectate de dependențe, pentru a promova recuperarea și reintegrarea în societate.
 • Colaborarea cu organizații și experți din domeniul sănătății mintale pentru a dezvolta strategii eficiente de prevenire și tratament a dependențelor.

VOTEAZĂ DRAGOȘ GALBUR

Aceste priorități și inițiative propuse vor contribui la transformarea Chișinăului într-un oraș mai bun, mai confortabil și mai dinamic, care să ofere locuitorilor o calitate mai bună a vieții și noi oportunități de dezvoltare.