Daniel Petreanu

Salvează vieți omenești 24/24

Domeniul de formare și competențe: CNMF ”R. Pacalo” asistent medical; USEM, Facultatea de Drept; ATOM, Teologie Pastorală; Asistent medical IMSP CNAMUP.