Programul Politic al Partidului Național Moldovenesc (PNM)

De ce Partidul Național Moldovenesc?

Pentru că istoria reprezintă forța motrice a unui popor. Pentru că trebuie să ducem mai departe ceea ce au început strămoșii noștri. Pentru că trebuie să scăpăm de influența Rusiei, să ne apropiem de România, să punem moldovenii în funcțiile cheie ale statului, să impunem în mod firesc limba română la nivel național, inclusiv în Constituție, și să nu ne mai comportăm la noi acasă ca o minoritate. Să punem accentul pe Educație, Cultură, Sport, Sănătate etc. Pentru că odată funcționale, acestea duc populația nemijlocit spre bunăstare, armonie și pace. Scopul nostru este să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor moldoveni, să creștem nivelul de educație și bunăstare în societate, și totodată să redăm poporului nostru speranța și demnitatea națională.

Partidul Național Moldovenesc este un partid istoric fondat în 1917 de către intelectualii și militarii moldoveni care, profitând de revoluția bolșevică din Rusia, au pornit o mișcare de emancipare națională între Prut și Nistru, după mai bine de 100 de ani de ocupație rusească. Anume Partidul Național Moldovenesc a stat la baza proclamării Republicii Democratice Moldovenești, independentă de Rusia, după care a fondat Sfatul Țării, ca peste un an să voteze Unirea cu România, reușind să adune sub aceeași umbrelă moldovenii cu diferite viziuni politice, dar cu același ideal.

Istoria se repetă. Astăzi trăim aceleași momente ca și strămoșii noștri acum 100 de ani. Rusia luptă împotriva Ucrainei și devine pe zi ce trece tot mai slabă. Ca și după Primul Război Mondial, în Rusia, curând se va produce o revoluție (indiferent de forma ei de organizare). Așa că noi, moldovenii, suntem pur și simplu obligați să profităm de această conjunctură geopolitică și să ne decidem soarta așa cum credem noi că e mai bine. Partidul Național Moldovenesc nu va rămâne indiferent față de această oportunitate.

Filosofia noastră e simplă – dacă nu facem noi politică în propria noastră țară, o fac alții pentru noi. Atât forțele obscure din exterior, cât și cele din interior, având ca doctrină corupția absolută și sărăcirea Republicii Moldova pentru a o putea controla mai ușor, ceea ce s-a și întâmplat în ultimele trei decenii. Din cauza politicienilor corupți, falși și trădători de patrie, aproape jumătate din moldoveni au emigrat, lăsând în urmă copii, bătrâni și persoane bolnave, pe care statul nu are capacitatea astăzi să-i îngrijească.

Cine este Partidul Național Moldovenesc de astăzi?

Suntem o echipă tânără, ambițioasă, curajoasă și determinată, gata pentru noi provocări și identificări de soluții pentru îmbunătățirea calității vieții noastre, a cetățenilor Republicii Moldova. Experiența multilaterală a echipei noastre ne oferă avantajul unei expertize largi pe toate domeniile politice și administrative. Curajul nostru ne permite luarea de decizii radicale spre soluționarea chestiunilor politice delicate, care așteaptă a fi soluționate mai bine de 30 de ani.

Partidul Național Moldovenesc promovează în activitatea sa libertatea, competența, responsabilitatea, meritocrația, transparența, tradiția, credința, demnitatea națională, valori ce formează baza sistemului politic conservator.

Conservatori de centru-dreapta fiind, optăm pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv dreptul omului la autoidentificare etnică, dar și pentru conservarea tradițiilor și valorilor naționale.

Scopul nostru este să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor, să creștem nivelul de educație și bunăstare în societate, și să elaborăm politici atractive inclusiv pentru repatrierea conaționalilor noștri, după modelul polonez, cu facilități fiscale și cu valorificarea potențialului intelectual al diasporei.

Partidul Național Moldovenesc vine să reprezinte interesele primordiale ale cetățenilor Republicii Moldova, care rezonează cu principiile noastre conservatoare. Mesajul nostru politic se referă absolut tuturor cetățenilor, muncitori, iubitori de patrie, corecți și interesați de soarta țării. Unul dintre scopurile noastre morale este să readucem tot ce e moldovenesc în albia limbii române. Moldoveni, moldovenește, moldovenesc - sunt termeni care ne aparțin, și nimeni nu are dreptul moral să-i folosească în defavoarea noastră istorică, culturală și politică. Moldoveni, deci români.

Punem un accent sporit pe generațiile care vin, pentru a cultiva dragostea de țară, responsabilitatea socială, spiritul de inițiativă și nu în ultimul rând curajul și demnitatea.

Ce vrea Partidul Național Moldovenesc?

 • DESCENTRALIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

  Descentralizarea administrativ-teritorială este un obiectiv pe care insistăm, pentru a asigura dezvoltarea regională reală a Republicii Moldova. Spre deosebire de toate celelalte partide politice care promovează reforma administrativă, Partidul Național Moldovenesc propune exemplul irlandez de descentralizare, în care în jur de 50% din toate ministerele și agențiile guvernamentale urmează a fi scoase din capitală și plasate în orașele din toată țara.

  Avantajul este enorm, pentru că:

  ● Asigurăm echitatea populației privind accesul la funcțiile publice;

  ● Creștem calitatea vieții în provincie, dat fiind faptul că salariile funcționarilor publici au o pondere mai mare în afara Chișinăului;

  ● Asigurăm dezvoltarea polilor investiționali în regiuni, atrăgând după sine companiile de resort (de exemplu, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, la Bălți, ar atrage un întreg hub de investiții în domeniul IT în regiune, creând o punte economică cu municipiul Iași, care la fel este un hub IT în România).

  Reforma administrativ-teritorială făcută doar pe hârtie, fără livrarea resurselor și instrumentelor concrete pentru dezvoltare, reprezintă un act de populism. PNM va atrage ministerele și agențiile de resort spre regiunile Moldovei, asigurând atât atragerea directă de fonduri în afara Chișinăului, cât și implementarea reală a digitalizării tuturor serviciilor legate de acel minister, lăsând pixul și hârtia parte a istoriei. O Moldovă modernă, descentralizată și digitalizată este viitorul inevitabil care ne aparține.

  Ne stă în puteri să-l accelerăm prin:

  ● Municipalizarea teritorială desfășurată a Republicii Moldova prin atribuirea autonomiei administrativă municipiilor nou-create, în conformitate cu numărul populației;

  ● Autonomie fiscală municipiilor nou create;

  ● Eliminarea formelor și tentativelor de separatism regional sau local, asigurând statutul de teritoriu unitar și indivizibil al Republicii Moldova;

  ● Crearea unui plan strategic de descentralizare a administrației publice, care să cuprindă obiective specifice și termene pentru implementarea acestora;

  ● Identificarea instituțiilor guvernamentale prezența cărora nu este necesară în Chișinău și elaborarea unui plan de relocare a acestora în afara capitalei, în orașele și regiunile din întreaga țară;

  ● Crearea de noi locuri de muncă în regiunile în care sunt relocate instituțiile guvernamentale, pentru a stimula economia locală;

  ● Crearea centrelor de servicii guvernamentale în regiunile în care sunt relocate instituțiile guvernamentale, pentru a ușura accesul cetățenilor la serviciile publice;

  ● Investiții în infrastructură și în serviciile din regiunile în care sunt relocate instituțiile guvernamentale, pentru a le face mai atractive pentru cetățeni și afaceri.

  ● Crearea de programe de formare a forței de muncă în regiunile în care sunt relocate instituțiile guvernamentale, pentru a face față cerințelor noilor locuri de muncă;

  ● Crearea unui sistem de monitorizare a impactului descentralizării asupra regiunilor și cetățenilor, pentru a se putea lua măsuri corective dacă este necesar;

  ● Promovarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea de afaceri în regiunile în care sunt relocate instituțiile guvernamentale, prin facilitarea accesului la finanțare și eliminarea barierelor administrative;

  ● Implementarea unui sistem de consultare publică pentru a asigura participarea cetățenilor în procesul de descentralizare și pentru a lua în considerare opiniile acestora.

 • EDUCAȚIE

  Ar fi imposibil să concepem un program de dezvoltare a Republicii Moldova fără a avea la bază un sistem educațional dotat cu instrumente eficiente de cunoaștere, cercetare și aplicare a cunoștințelor. Viitorul nostru depinde într-o mare măsură de calitatea învățământului. Sistemul educațional trebuie să răspundă generațiilor tinere cu oferte care includ repere culturale, civice, programe de dezvoltare personală axate pe starea de bine, incluziune școlară, apreciere individualizată a competențelor, stimularea aspectului vocațional. Considerăm stringentă nevoie de a acționa pentru perfecționarea sistemului educaţional din țara noastră, folosind atât tradiţia învăţământului național cât şi experienţa internațională.

  Îngrijorați de starea Învățământului din Republica Moldova, reflectat în datele statistice ale Biroului Național de Statistică, Partidul Național Moldovenesc propune acțiuni imediate pentru a stopa regresul învățământului primar și secundar prin:

  ● Îmbunătățirea programelor de formare a profesorilor prin experiență și expertiză internațională;

  ● Reducerea numărului de teste standardizate și autonomie mai mare profesorilor în clasă;

  ● Curriculumuri adaptate la generațiile actuale de copii;

  ● Creșterea salariilor profesorilor și sisteme de bonusuri pentru generațiile tinere de profesori;

  ● Dezvoltarea și implementarea programelor extraşcolare, activități de formare care să le ofere coeziunea solidarităţii de grup și integrare socială.

  ● Dezvoltarea dialogului constructiv, respectuos și echilibrat prin respectarea drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate în procesul de educaţie: profesori, elevi şi părinţi;

  Vom insista ca toate instituțiile sistemului educațional public și privat din țară să-și modernizeze accesul pentru fiecare elev/tânăr/student/profesionist în instituție. Adaptarea și crearea blocurilor sanitare obligatorii în regiunile rurale, unde acestea în anul 2023 încă mai lipsesc (excluderea totală a WC-urilor amplasate în afara școlii). Respectarea demnității umane începe de la răspunsurile la necesitățile elementare.

  Readucerea unui climat de apreciere, stimă și ordine constructivă în instituțiile de învățământ. Deasemenea milităm pentru introducerea elementelor de identitate națională în formarea generală şi specializată a tinerilor. Urmărind astfel păstrarea și valorificarea artei tradiționalismului prin meserii sau profesii.

  ● Dezvoltarea unui sistem integrat de burse de studiu şi mentorat pentru elevii şi studenţii cu rezultate bune la învăţătură proveniţi din familii dezavantajate social;

  ● Încurajarea și modernizarea școlilor de meserii din țară, prin politici de stimulare a tinerilor în obținerea unor meserii necesare pieței naționale;

  ● Încurajarea și facilitarea programelor de voluntariat stabilite prin acordurile cu companiile publice și private de profil, conform specialității alese de tineri;

  ● Restabilirea prestigiului instituţiilor de învăţământ superior, prin specializări universitare moderne; cursuri atractive și în concordanță cu piața muncii;

  ● Crearea unui sistem de apreciere obiectiv pentru stimularea competitivității tinerilor precum și introducerea creditelor de performanță;

  ● Dezvoltarea unui proiect național în colaborare cu instituții de învățământ europene pentru a fortifica practica schimbului de experiențe la o scară cât mai largă pentru tinerii din Republica Moldova;

  ● Dezvoltarea programelor educaționale bilingve în școli, care să promoveze învățarea limbii române și a unei limbi de circulație internațională, cum ar fi engleza sau franceza. Aceasta ar putea ajuta la creșterea oportunităților de angajare pentru tinerii din Republica Moldova, precum și la dezvoltarea competențelor lingvistice necesare pentru a comunica într-o lume globalizată;

  ● Creșterea implicării părinților și a comunității în procesul educațional, prin organizarea de ședințe regulate de feedback și prin implicarea părinților în activitățile școlare.

 • FAMILIE ȘI MEDIU SOCIAL

  Cea mai sigură și stabilă investiție socială este încrederea în generațiile tinere capabile să realizeze reforme aici acasă, să-și investească potențial, iar statul să fie garantul lor. Ne dorim ca educaţia tinerilor să înceapă cu protecţia familiei, drept un sistem de valori complexe în care se regăsesc dimensiunile etice și spirituale. Munca şi aprecierea meritului trebuie să fie temeliea refacerii ţării noastre.

  Partidul Național Moldovenesc rămâne un promotor al politicilor de fortificare și împuternicire a familiei. Avem unele legi bune, dar ineficient implementate şi lipsa oamenilor care să le aplice nepărtinitor şi să vegheze ca ele să nu fie încălcate.

  Direcția noastră socială este condusă de o strategie axată pe nevoile stringente ale cetățenilor, dar și strategii de dezvoltare durabilă. Politica noastră de natură structurală se axează pe:

  ● Consolidarea sistemului de asistență socială pentru familiile aflate în dificultate, prin programe de ajutor financiar controlat, prin care se urmărește educarea familiilor și nu dezvoltarea dependențelor;

  ● Susținerea tinerelor cupluri prin programe de încurajare a întemeierii de familii, prin beneficii financiare și suport la întemeierea unei locuințe;

  ● Dezvoltarea sistemului social cu servicii de zi pentru copiii de vârstă mică, ca răspuns pentru familiile monoparentale, cu mulți copii, cu posibilități reduse în scopu prevenirii separării copiilor de mediul familial;

  ● Realizarea reformei de protecție a copilului, aliniate la standardele Uniunii Europene și a țărilor lider în dezinstituționalizarea copiilor;

  ● Promovarea valorilor familiale și tradițiilor culturale prin programe educative și evenimente culturale;

  ● Crearea unui sistem de pensii/alocații și asistență socială pentru familiile cu membri cu probleme de sănătate sau cu dizabilități;

  ● Accesibilitate tuturor cetățenilor la servicii comunitare de sănătate mintală;

  ● Implementarea unui program național de consiliere și mediere familială pentru prevenirea oricăror forme de abuz și violență;

  ● Crearea unui program național de asistență și disciplinare a abuzatorilor. Eliminarea fenomenului de instituționalizare a victimelor;

  ● Crearea unui sistem de mediere familială pentru a ajuta familiile să rezolve conflictele și problemele în mod pașnic și eficient.

 • CULTURĂ

  Venim să promovăm valorile culturale ale Republicii Moldova și să creștem accesul cetățenilor la diverse forme de artă și divertisment. Prin dezvoltarea culturii, ne propunem să păstrăm identitatea noastră națională și să o punem în valoare pe plan internațional. Suntem convinși că prin sprijinirea tinerilor talentați și prin investiții în infrastructura culturală, vom reuși să construim o societate mai educată și mai deschisă la noi experiențe. De aceea trebuie să ne axăm pe:

  ● Creșterea investițiilor în infrastructura culturală, cum ar fi teatre, muzee și biblioteci, pentru a oferi acces la cultură și educație pentru comunitățile din toată țara, nu doar din capitală;

  ● Promovarea artelor și a culturii locale pentru a păstra și a valorifica patrimoniul cultural al țării;

  ● Dezvoltarea unui program de formare și finanțare a artiștilor și creatorilor pentru a sprijini dezvoltarea carierelor lor;

  ● Crearea unui sistem de încurajare a turismului cultural pentru a atrage vizitatori și a crește economia;

  ● Promovarea interacțiunii culturale și a schimburilor internaționale pentru a îmbogăți experiența culturală a țării;

  ● Creșterea accesului la educație culturală pentru toți cetățenii țării, indiferent de vârstă sau statut socio-economic;

  ● Dezvoltarea unui sistem de protecție și conservare a patrimoniului cultural al țării pentru a-l prezerva pentru generațiile viitoare;

  ● Sprijinirea proiectelor culturale comunitare pentru a crește participarea cetățenilor la viața culturală a țării;

  ● Crearea de parteneriate public-private pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor culturale;

  ● Protejarea și promovarea patrimoniului cultural creștin, prin susținerea restaurării și conservării bisericilor, mănăstirilor și a altor clădiri religioase; Implementarea unui sistem de evaluare a impactului proiectelor culturale pentru a asigura că acestea sunt eficiente și aduc beneficii comunității.

 • INTEGRARE EUROPEANĂ

  Integrarea europeană reprezintă un pas esențial în dezvoltarea țării noastre. Prin aderarea la standardele și valorile Uniunii Europene, Republica Moldova poate beneficia de oportunități economice și politice unice, precum și de o mai mare stabilitate și securitate în regiune. Este vital să ne asigurăm că țara noastră se aliniază la aceste standarde pentru a putea beneficia la maximum de avantajele oferite de integrarea europeană.

  Ca partid politic, ne angajăm să susținem cu toată puterea noastră procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Credem că aderarea la UE este un pas esențial pentru a asigura prosperitatea țării noastre și a cetățenilor săi, precum și pentru a consolida democrația, așadar vom insista pe:

  ● Promovarea și susținerea aderării la Uniunea Europeană ca obiectiv strategic al Republicii Moldova;

  ● Îmbunătățirea relațiilor cu statele membre ale UE prin acțiuni concrete de cooperare și dialog;

  ● Implementarea planului de reforme în conformitate cu criteriile și standardele UE pentru a facilita procesul de aderare;

  ● Creșterea gradului de conformitate a legislației moldovenești cu normele și reglementările UE, conform prevederile statutului de țară candidată;

  ● Promovarea dialogului social și a participării cetățenilor la procesul de integrare europeană;

  ● Sprijinirea sectorului privat și a întreprinderilor mici și mijlocii pentru a se conforma standardelor și regulilor UE;

  ● Îmbunătățirea sistemului de educație și formare profesională pentru conformarea la standardele UE;

  ● Creșterea gradului de protecție a drepturilor cetățenilor și a libertăților fundamentale în conformitate cu standardele UE;

  ● Creșterea gradului de cooperare în domenii precum securitatea, justiția, afacerile interne și apărarea cu statele membre ale Uniunii Europene.

 • JUSTIȚIE

  Ca partid politic, ne dorim să construim o societate în care cetățenii să aibă încredere în sistemul de drept și să se simtă protejați de acesta. Prea mult timp justiția moldovenească a fost selectivă, defectuoasă și părtinitoare. De aceea, ne propunem să îmbunătățim sistemul de drept din Republica Moldova prin reformarea instituțiilor judiciare și a legilor, pentru a garanta egalitatea în fața justiției pentru toți cetățenii și pentru combaterea corupției. Așa că ne vom concentra pe:

  ● Îmbunătățirea sistemului judiciar prin reformarea legilor și a procedurilor pentru a asigura o justiție independentă, eficientă și accesibilă pentru toți cetățenii;

  ● Digitalizarea radicală a sistemului de drept și a instituțiilor judiciare pentru a reduce la minimum impactul factorului uman în actul justiției;

  ● Îmbunătățirea sistemului de apărare prin creșterea investițiilor în asistența juridică gratuită pentru persoanele cu venituri reduse;

  ● Creșterea capacității de luptă împotriva corupției prin îmbunătățirea legilor anticorupție și prin creșterea numărului de procurori și agenți anticorupție;

  ● Promovarea statului de drept prin respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și prin respectarea principiilor de independență a justiției;

  ● Lupta împotriva oligarhilor fugari prin creșterea cooperării cu alte state și organizații internaționale pentru a identifica și recupera activele ilicite și pentru a face ca aceștia să răspundă în fața justiției;

  ● Creșterea investițiilor în educația juridică pentru a asigura o forță de muncă bine pregătită în domeniul justiției;

  ● Creșterea transparenței și accesibilității sistemului judiciar prin dezvoltarea unui sistem de informații deschise și prin îmbunătățirea comunicării cu publicul;

  ● Implementarea unui sistem de monitorizare și raportare a activității instituțiilor judiciare pentru a asigura respectarea standardelor internaționale și pentru a elimina orice forme de discriminare sau abuz în sistemul judiciar.

 • ECONOMIE

  Ne angajăm să promovăm o economie puternică și competitivă în Republica Moldova, prin măsuri de dezvoltare strategică și reforme adecvate pentru a spori atractivitatea țării pentru investitori și a crește nivelul de trai al cetățenilor. Asta înseamnă:

  ● Creșterea investițiilor străine directe prin îmbunătățirea climatului de afaceri și prin creșterea atractivității Republicii Moldova ca destinație de investiții;

  ● Dezvoltarea infrastructurii prin creșterea investițiilor în transport, energie și comunicații pentru a stimula creșterea economică;

  ● Stimularea sectorului privat prin eliminarea barierelor administrative și prin creșterea accesului la finanțare pentru afaceri mici și mijlocii;

  ● Creșterea exporturilor prin dezvoltarea sectorului agricol și prin încurajarea investițiilor în industrie;

  ● Îmbunătățirea educației și a calificării forței de muncă pentru a încuraja inovarea și pentru a sprijini dezvoltarea sectorului tehnologic;

  ● Lupta împotriva corupției și a evaziunii fiscale pentru a crește eficiența și competitivitatea economiei;

  ● Dezvoltarea turismului ca sursă importantă de venit prin promovarea atracțiilor turistice și prin creșterea calității serviciilor turistice;

  ● Încurajarea dezvoltării sectorului prestării serviciilor, cu accent pe serviciile de consultanță, servicii financiare, servicii IT, servicii de cercetare și dezvoltare și servicii de inovare prin creșterea investițiilor în tehnologia modernă, prin oferirea de formare pentru angajați și prin facilitarea accesului la piața internă și externă a serviciilor;

  ● Creșterea cooperării economice cu statele vecine și cu alte țări pentru a spori oportunitățile de afaceri și de export;

  ● Promovarea unui mediu economic stabil prin îmbunătățirea politicilor fiscale și monetare și prin creșterea transparenței în sectorul public.

 • DIGITALIZARE

  Digitalizarea tuturor serviciilor publice, cât și a sistemelor integrate reprezintă viitorul inevitabil al lumii, inclusiv al Republicii Moldova. Cu cât mai rapid vom implementa procesele de digitalizare în toate domeniile, cu atât mai repede ne vom integra în lumea civilizată, crescându-ne considerabil calitatea vieții. Pentru aceasta e nevoie de:

  ● Crearea unui plan strategic pentru digitalizarea țării, care să cuprindă obiective clare și termene pentru implementarea acestora;

  ● Investiții în infrastructura de internet, pentru a asigura accesul la internet de înaltă viteză pentru toți cetățenii țării, inclusiv în zonele rurale;

  ● Consolidarea continuă a sistemului electronic de administrare a serviciilor publice, pentru a ușura accesul cetățenilor la serviciile guvernamentale;

  ● Dezvoltarea unui sistem de educație digitală pentru toți elevii și studenții din țară, care să le permită accesul la resurse educaționale moderne;

  ● Crearea unui program de formare a forței de muncă pentru a face față cerințelor din economia digitală;

  ● Implementarea radicală la nivel național a sistemelor de plăți electronice, pentru a ușura tranzacțiile comerciale și pentru a reduce dependența de numerar, ceea ce ar reduce considerabil și actele de corupție;

  ● Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a calității serviciilor publice, pentru a asigura transparența și responsabilitatea instituțiilor guvernamentale;

  ● Crearea unui sistem de protecție a datelor personale, pentru a asigura confidențialitatea informațiilor cetățenilor;

  ● Promovarea unui mediu favorabil pentru inovare și afaceri digitale, prin facilitarea accesului la finanțare și prin eliminarea barierelor administrative;

  ● Crearea unui parteneriat cu alte țări și organizații internaționale pentru a împărtăși experiența și a beneficia de inițiativele lor în domeniul digitalizării (de exemplu Estonia);

  ● Crearea unui parteneriat cu România pentru a colabora în domeniul digitalizării și pentru a beneficia de experiența și resursele acesteia. Acest lucru ar putea include schimburi de experți, cooperarea în dezvoltarea infrastructurii de internet și împărtășirea de informații și tehnologii inovatoare;

  ● Crearea unui program de educație digitală pentru populația de vârsta a treia, pentru a le permite să înțeleagă și să se adapteze la schimbările tehnologice și să își poată utiliza eficient dispozitivele digitale și serviciile on-line. Acest lucru ar putea include cursuri de formare, centre de educație digitală și resurse on-line pentru a se adapta la nevoile specifice ale acesteigrupuri de vârstă.

 • INFRASTRUCTURĂ

  Ne dorim să aducem Republica Moldova la standarde europene prin dezvoltarea infrastructurii. Prin colaborarea cu România, vom identifica și implementa soluții moderne și eficiente pentru a spori mobilitatea cetățenilor și a îmbunătăți accesul la servicii de calitate. Investițiile în infrastructură sunt esențiale pentru a stimula economia și a oferi oportunități de creștere durabilă pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. Așadar punem accentele pe:

  ● Creșterea investițiilor în infrastructura de transport, cu accent pe modernizarea și extinderea rețelei de drumuri naționale și regionale;

  ● Dezvoltarea infrastructurii feroviare pentru a îmbunătăți conectivitatea internă și externă, și pentru a crește competitivitatea economiei, cu racordarea masivă la infrastructura feroviară românească;

  ● Investiții în infrastructura aeriană pentru a îmbunătăți accesibilitatea internă și internațională;

  ● Creșterea investițiilor în infrastructura de energie, inclusiv construirea de noi capacități de producere a energiei și extinderea rețelelor de distribuție;

  ● Dezvoltarea infrastructurii de apă și de canalizare pentru a asigura accesul la servicii de bază pentru toți cetățenii;

  ● Creșterea investițiilor în infrastructura digitală, inclusiv extinderea accesului la internet de înaltă viteză și dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații;

  ● Creșterea investițiilor în infrastructura de transport public, inclusiv extinderea și modernizarea rețelei de transport în comun și îmbunătățirea accesibilității serviciilor de transport pentru toți cetățenii;

  ● Creșterea investițiilor în infrastructura de sănătate, inclusiv construirea de noi spitale și clinici, extinderea serviciilor medicale și îmbunătățirea accesibilității serviciilor medicale pentru toți cetățenii;

  ● Implementarea de politici și programe pentru conservarea și protejarea patrimoniului cultural și istoric al Republicii Moldova, inclusiv prin construirea de noi muzee și galerii, extinderea accesului la patrimoniul cultural și îmbunătățirea conservării acestuia.

 • SPORT

  Una dintre intențiile noastre importante este să promovăm și să susținem dezvoltarea sportului în Republica Moldova. Credem că sportul este un element esențial pentru îmbunătățirea sănătății și stării de bine a cetățenilor, respectiv pentru dezvoltarea unei societăți active și sănătoase. De asemenea, sportul poate contribui la creșterea prestigiului țării în plan internațional și la creșterea turismului. Ne propunem să investim în infrastructura sportivă și să susținem dezvoltarea sportivilor tineri, cu scopul de a obține rezultate excepționale la competițiile internaționale. Acest lucru este posibil prin:

  ● Crearea unui sistem de finanțare a sportului la nivel național, cu scopul de a susține echipele și atleții de performanță;

  ● Dezvoltarea infrastructurii sportive, prin construirea de stadioane, săli de sport polivalente și terenuri de antrenament în întreaga țară;

  ● Implementarea unui program de formare a antrenorilor și arbitrilor, cu scopul de a îmbunătăți calitatea instruirii și a competițiilor sportive;

  ● Promovarea activității fizice și a stilului sănătos de viață în școli și la locul de muncă, prin oferirea de facilități și oportunități pentru sport și exerciții fizice;

  ● Susținerea sportivilor tineri prin programe de talent, bursă și sprijin pentru participarea la competiții internaționale;

  ● Sprijinirea echipelor naționale și cluburilor sportive, prin finanțare și asistență logistică;

  ● Crearea unui sistem de asigurare a sănătății pentru sportivii de performanță, pentru a se asigura că au acces la cele mai bune servicii medicale;

  ● Organizarea de competiții sportive de nivel național și internațional, pentru a promova sportul și a atrage turiștii în țară;

  ● Crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a performanței sportive, pentru a identifica și a premia excelența;

  ● Promovarea și susținerea sporturilor adaptate pentru persoanele cu dizabilități, prin programe de formare și competiții speciale.

 • SĂNĂTATE

  Cauzele disfuncționalității sistemului de sănătate a impus ca obiectiv a reformelor noastre politice combaterea corupţiei la toate nivelele de decizie administrativă şi managerială, controlul riguros al utilizării resurselor financiare şi responsabilizarea utilizării banului public. Ne propunem să contribuim la creşterea calitativă a asistenţei medicale de urgență pe întreg teritoriul țării, să punem un accent sporit pe forța de muncă a sistemului și nu în ultimul rând refacerea sistemului de învățământ pentru sporirea competitivității absolvenților și evitarea situațiilor de deflație pe piața muncii.

  Reforma pe care o propune Partidul Național Moldovenesc pentru sistemul medical implică o serie de măsuri structurale, dintre care menționăm:

  ● Dezvoltarea tehnologică și modernizarea regimului electronic pentru o comunicare facilă între instituțiile medicale spre beneficiul pacientului și economisirea timpului.

  ● Fortificarea sistemului de urgență rămâne o prioritatea continuă, direct proporțională cu creșterea procentajului afecțiunilor populației în mediul urban;

  ● Refacerea şi modernizarea infrastructurii spitalelor existente;

  ● Reforma sistemului de învățământ medical este una dintre prioritățile noastre, atât la nivel universitar, dar în special la nivel de colegii, asistența medicală devenind astăzi probabil cel mai important pilon al medicinei. Relansarea calificării de moașe în colegiile medicale;

  ● Dezvoltarea programelor de profilaxie accesibile fiecărui cetățean, prin atragerea parteneriatelor cu diferite instituții relevante. Crearea unui mecanism digital adresat medicilor de familie pentru comunicarea cu locuitorii ariei de responsabilitate;

  ● Reforma învățământului medical superior şi mediu pentru sporirea competitivității absolvenților şi facilitarea condițiilor de muncă în mediul rural;

  ● Evaluarea corectă a necesarului de forţă de muncă în sistemul sanitar pe întreg teritoriul naţional, redistribuirea corectă şi sporirea investițiilor în infrastructură pentru a asigura corespunzător asistența medicală pentru fiecare cetăţean al țării, din fiecare zonă geografică.

  ● Politici salariale pragmatice care să asigure o motivare corespunzătoare a personalului din sistemul public, să evite dezechilibrele bugetare, şi să contribuie la asigurarea unei concurenţe loiale pe piața serviciilor medicale;

  ● Colaborarea cu sectorul privat pentru garantarea accesibilității la servicii de calitate;

  ● Asigurarea unei pieţe libere a forţei de muncă şi în sistemul public de sănătate care să aducă calitate şi competitivitate, simplificarea schemei de ocupare a posturilor, asigurarea criteriilor de selecţie exclusiv pe baza meritocrației.

  ● Crearea de programe de tratament și recuperare pentru dependenții de droguri și alcool, care să includă terapie, consiliere și suport de grup;

  ● Investiții în educație și prevenție pentru a informa și sensibiliza tinerii și comunitatea despre riscurile dependenței de droguri și alcool;

  ● Asigurarea accesului la servicii de sănătate mintală pentru cei care suferă de probleme de sănătate mintală, cum ar fi depresia și anxietatea, care pot fi legate de dependența de droguri și alcool, și nu doar;

  ● Crearea de programe de reintegrare socială pentru a ajuta dependenții să se întoarcă la o viață normală după tratament și pentru a preveni recidiva. Astăzi, avem o Moldova rurală abandonată sub aspectul accesului la servicii medicale. Asistenţa medicală rămâne extrem de precară, un medic de familie fiind repartizat la număr de 3 localități. În multe sate nu există nici un punct medical, sporind astfel rata imposibilităţilor de intervenţie la timp.

 • AGRICULTURĂ

  Știm cât de nedreptățiți s-au simțit timp de trei decenii, cetățenii harnici, stăruitori și onești. Dorim să valorificăm concepţia economică îmbinată cu măsuri de sustenabilitate pentru agricultori, încurajarea și stimularea pe orice cale permisă de angajamentele noastre prin atragerea sprijinului din proiecte europene, dezvoltarea antreprenoriatului autohton în vederea creșterii competitivității pe piața liberă comunitară și a dezvoltării aportului clasei mijlocii la consolidarea democrației. Vom elabora standarde clare pentru a facilita accesul la piața internațională și reguli clare pentru a elimina orice formă de discriminare a produsului local față de cel străin. Vom începe cu:

  ● Promovarea producătorului local este una dintre insistențele noastre politice, după exemplul țărilor europene, unde produsul autohton are prioritate pe fiecare raft din magazin;

  ● Subvenționarea consistentă în agricultură, în special pentru plantarea podgoriilor și livezilor recoltate în baza principiilor de dezvoltare durabilă;

  ● Subvenționarea utilajelor agricole, necesare pentru prelucrare;

  ● Susținerea financiară a fermierilor trebuie să devină o prioritate națională, în tandem cu stimularea tinerilor agricultori, în special din zona rurală;

  ● Dezvoltarea în fiecare regiune a unui serviciu de consultanță și suport pentru agricultori în scrierea de proiecte, atragerea granturilor și completarea actelor necesare pentru orice tip de finanțare;

  ● Promovarea cooperării între fermieri pentru a îmbunătăți eficiența și a reduce riscurile;

  ● Constituirea unei comisii de evaluare a riscurilor și pierderilor agrare, din cauza calamităților naturale, drepte și transparente, eliminând birocrația și corupția;

  ● Dezvoltarea unei componente agroindustriale de prelucrare a produselor agricole, în mediul rural, care să creeze locuri de munca şi să ofere o alternativă ocupațională și șanse egale de integrare în societatea viitorului;

  ● Dezvoltarea infrastructurii pentru prelucrarea produselor agricole pentru a maximiza valoarea adăugată;

  ● Promovarea agriculturii ecologice și a produselor locale pentru a îmbunătăți calitatea produselor și a proteja mediul.

 • SECURITATE NAȚIONALĂ

  Noi, Partidul Național Moldovenesc, ne dorim să punem la dispoziția cetățenilor Republicii Moldova un stat sigur și protejat, prin consolidarea securității naționale. Considerăm că o bună securitate națională este esențială pentru a asigura pacea și stabilitatea în țară, precum și pentru a promova dezvoltarea economică și socială. Ne propunem să lucrăm în colaborare cu instituțiile statului pentru a îmbunătăți sistemul de apărare și securitate, precum și pentru a preveni și combate amenințările la adresa siguranței naționale. Pentru aceasta vom insista pe:

  ● Evacuarea în totalitate a trupelor rusești din regiunea separatistă transnistreană;

  ● Demilitarizarea regiunii separatiste transnistrene, cu preluarea sub control comunității internaționale a depozitului de muniții de la Cobasna;

  ● Revizuirea statutului de autonomie acordată UTA Găgăuziei;

  ● Consolidarea capacităților de apărare și siguranță ale țării prin îmbunătățirea echipamentelor și a antrenamentului pentru forțele armate și agențiile de securitate;

  ● Dezvoltarea unei strategii de apărare și siguranță națională care să țină cont de amenințările actuale și potențiale la adresa statului și cetățenilor;

  ● Creșterea cooperării cu alte țări și organizații internaționale pentru a împărtăși cunoștințe și resurse în materie de securitate și apărare;

  ● Îmbunătățirea sistemelor de informații și de comunicare pentru a asigura o mai bună protecție împotriva amenințărilor cibernetice;

  ● Consolidarea cooperării cu alte state din regiune pentru a asigura securitatea comună și pentru a preveni conflictele;

  ● Creșterea investițiilor în inteligență pentru a îmbunătăți capacitatea de a detecta și preveni amenințările la adresa securității țării, precum și a identifica și neutraliza orice acțiune de spionaj sau de sabotaj;

  ● Promovarea dialogului demn cu Rusia și Ucraina pentru a gestiona problemele de securitate legate de regiunea separatistă transnistreană, dar fără a renunța la principiile și interesele naționale ale Republicii Moldova;

  ● Renunțarea la neutralitate și aderarea la alianțe internaționale de securitate, cum ar fi NATO, pentru a asigura protecția și sprijinul în caz de conflict;

  ● În caz de imposibilitate de aderare la NATO, promovarea conceptului de formare a unei alianțe militare cu România;

  ● Dezvoltarea capacității de a combate propaganda și influența externă negativă, precum și a proteja securitatea națională informațională prin îmbunătățirea sistemelor de detectare și prevenire a amenințărilor cibernetice, prin educarea populației cu privire la riscurile și prin creșterea cooperării cu alte state și organizații internaționale în acest domeniu;

  ● Crearea unui sistem de monitorizare și raportare a respectării drepturilor și libertăților cetățenilor în cadrul activităților legate de securitate și apărare.

 • CONEXIUNE CU ROMÂNIA

  Venim să construim legături puternice între Republica Moldova și România, prin intermediul unei conectări multilaterale. Aceasta va include dezvoltarea comună a infrastructurii, facilitarea schimburilor comerciale și culturale, precum și promovarea colaborării în domenii precum educația, sănătatea și cercetarea. Credem că o conectare mai strânsă între cele două state va aduce beneficii substanțiale atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România. Ne concentrăm pe:

  ● Creșterea cooperării economice prin promovarea investițiilor și a schimburilor comerciale cu România;

  ● Dezvoltarea infrastructurii de transport, prin îmbunătățirea conectivității și a accesului la servicii de transport între cele două state;

  ● Stimularea colaborării în domeniul energiei, prin integrarea sistemelor și creșterea eficienței energetice;

  ● Creșterea cooperării în domeniul educației și al cercetării, prin schimburi de studenți și profesori și prin colaborarea în proiecte de cercetare;

  ● Promovarea turismului și a schimburilor culturale prin facilitarea accesului la atracții turistice și evenimente culturale;

  ● Cooperarea în domeniul securității și al apărării, prin schimburi de experiență și colaborarea în operațiuni de menținere a păcii;

  ● Creșterea cooperării în domeniul politicii externe și al integrării europene, prin colaborarea în forurile internaționale și prin susținerea procesului de aderare la Uniunea Europeană;

  ● Creșterea cooperării în domeniul mediului, prin colaborarea în proiecte de protecție a mediului și dezvoltarea unor tehnologii ecologice;

  ● Creșterea cooperării în domeniul tehnologiei și al inovării, prin colaborarea în proiecte de cercetare și dezvoltare și prin susținerea start-up-urilor și a inovatorilor din ambele state.

Moldova are nevoie (de fapt a și avut nevoie mereu) de o abordare politică națională autentică, şi nu de conjuncturi manipulatorii care doar au dinamizat sărăcirea oamenilor, au sporit procesul migrației și au distrus sistemul educațional, minimizând abilitatea intelectuală. Tocmai din acest motiv, Partidul Național Moldovenesc și-a construit un program politic simplu și actual nevoilor prin care vrem să aducem speranță cetățenilor și privilegiile unei puteri aproape de oameni.

Politica Partidului Național Moldovenesc este una de consolidare a tuturor grupurilor sociale din Republica Moldova. Suntem deschiși fiecărui cetățean moldovean, indiferent de statutul său social, economic, indiferent de etnie, pentru că doar împreună putem acționa pentru apărarea intereselor prioritare ale țării, apropierea de adevăratele valori naționale și dezvoltarea unui sistem democratic durabil.

Ne manifestăm deschiderea către fiecare formațiune politică fidelă valorilor naționale și statului de drept, care va găsi în Partidul Național Moldovenesc un partener politic interesat de dialog şi cooperare. Atitudinile noastre se vor baza obiectivele proprii şi explicarea lor, cu precizarea detașată a acelor puncte din programele sau acțiunile altor formațiuni cu care nu se poate stabili o compatibilitate. Conceptul de competiție democratică va caracteriza întreg sistemul de relații al partidului cu formațiunile politice democratice din Moldova.